Blog

Post with no breadcrumbs

TYT sınavı içeriğinde, 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır. Toplamda 120 soru için adaylara tanınan süre ise 135 dakikadır. Temel yeterlilik testi olarak geçen bu sınavda temel bilgi seviyesi ölçülmektedir.