AYT

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1
Metin Türleri
2
Şiir Bilgisi
3 Video Toplam 100 Dakika
3
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
1 Video 15 Dakika
4
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
5
Halk Edebiyatı
1 Video 20 Dakika

MATEMATİK

1
İkinci Dereceden Denklemler
2 Video Toplam 70 Dakika
2
Polinomlar
4 Video Toplam 80 Dakika
3
Parabol
4
Eşitsizlikler
6 Video Toplam 100 Dakika

BİYOLOJİ

1
Nükleik Asitler
2
Protein Sentezi
2 Video Toplam 70 Dakika
3
Solunum
4
Endokrin Sistem
2 Video Toplam 55 Dakika
5
Sinir Sistemi
5 Video Toplam 95 Dakika

FİZİK

1
Vektörler
2 Video Toplam 55 Dakika
2
Bağıl Hareketler

Kimya

1
Modern Periyodik Sistem (Atom Teorisi)
2 Video Toplam 40 Dakika
2
Maddenin Halleri (AYT) Gazlar
3
Sıvı Çözeltiler (Karışımlar)
4
Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
5
Kimyasal Tepkimelerde Hız
6
Kimyasal Tepkimelerde Denge
7
Asit – Baz Dengesi
8
Çözünürlük Dengesi
9
Kimya Ve Elektrik
10
Organik Kimya
11
Test
15 dk

Test

Favorilere Ekle
Kayıtlı: 200 öğrenci
Dersler: 27